Bewustzijn

1 reactie

Mijn ondernemerschap begon met het overlijden van mijn moeder op 11-10-2011. Dat betekent dat ik nu ruim 10 jaar ondernemer ben. 

10 jaar

De dood van mijn moeder markeert een verandering in mijn leven. Het recente overlijden van mijn vader op 01-01-2022 voelt als een afronding van alle stappen die ik de afgelopen 10 jaar heb gezet. 10 jaar van mijn leven. Alle gebeurtenissen van deze jaren hebben mij geleerd het leven te leven van wie ik werkelijk ben; naar mijn essentie te leven. Nu beschouw ik het als mijn opdracht om dit door te geven aan anderen. 

Bedragen aan een buitengewoon leven

Ik ben gegroeid van overleven naar leven; van een gewoon leven naar een buitengewoon leven. Wat heeft daar allemaal aan bijgedragen? Alles wat er die 10 jaar op mijn pad is gekomen: mijn ontslag, mijn eerste mislukte bedrijf, mijn scheiding, mijn vliegende start, mijn nieuwe bedrijf, mijn nieuwe huis, mijn nieuwe lief, mijn samenwerkingen, mijn dromen waarmaken en mijn eigen trainingsruimte. En bovenal: mijn klanten. 

The Universe has your back

Als er iets is wat ik heb geleerd die afgelopen 10 jaar, is het dat ik altijd kan vertrouwen op de toekomst. Ik hoor het mijn goeroes vaak roepen: “The Universe has your back.” 

Ik vond het altijd een mooie kreet, maar ik kon er niet altijd mee uit de voeten. Nu weet ik dat het echt zo is en kan ik het ook voelen. Ik kan echt op de toekomst leunen. De afgelopen 10 jaar hebben dat bewezen. Welke hobbels je ook tegenkomt in je leven, je kan ze altijd aan. 

Goeroes

In deze 10 jaar heb ik me laten inspireren door vele goeroes. Abraham Hicks, Louise Hay, Tony Robbins, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Christina von Dreien, Neale Donald Walsch en zo kan ik doorgaan. Talloze mensen hebben me geïnspireerd telkens weer stappen te zetten. Ze hebben me geleerd hoe om te gaan met de gebeurtenissen in mijn leven, los van mijn geliefden die dat óók dagelijks doen. Op verschillende momenten in mijn leven heb ik me laten vergezellen door de boeken, de podcasts, de masterclasses en de seminars van al deze goeroes. Op dit moment luister ik naar de podcasts van Thich Nhat Hanh, ook een favoriet. Recent is hij overleden en misschien is dat wel de reden dat ik op dit moment voornamelijk kies voor zijn inspiratie. 

Boodschap 

De gemeenschappelijke boodschap van al die goeroes is dat je altijd begint bij jezelf wanneer je verandering wil realiseren. Dat is een universeel gegeven: wanneer jij verandert, verandert de wereld. Ik heb zelf ervaren dat het zo werkt. De verandering die noodzakelijk is begint met bewustzijnsontwikkeling en vanuit dit bewustzijn leer je wijze besluiten te nemen en daarnaar te handelen. Bewustzijnsontwikkeling is het antwoord op de zoektocht naar vrede en harmonie in een beter leven. 

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh is wereldberoemd Zenmeester en vredesactivist. Talloze bestsellers heeft hij geschreven en zijn laatste werk Met zen de planeet redden is ook zeer de moeite waard. Zeker als je je soms wanhopig afvraagt waar het naartoe moet en hoe we met elkaar de klimaatproblematiek gaan oplossen, hoe we om kunnen gaan met de maatregelen en alle andere grote vraagstukken. Dit boek geeft je heel mooie handvatten voor wat jij kan doen om jouw bijdrage te leveren. Want dát je wat kan doen, is heel duidelijk. 

Leiderschap

Laten we wel wezen: wat een geweld, wat een schade, wat een discriminatie en wat een machtsmisbruik op de wereld. Het is ongelofelijk wat we elkaar en onze leefomgeving allemaal aandoen. We zijn oneindig ver bij onze natuurlijke staat van Zijn geraakt. Want wat er in het groot gebeurt is een reflectie van ons eigen leven. De toestand in deze wereld ontstaat, omdat we niet uit de voeten kunnen met ons eigen lijden. We zijn slachtoffer en onvoldoende in staat om leiderschap te nemen over onszelf. 

Bewustzijn

Door bewustzijnsontwikkeling en groei kun je dit tij keren. Deze maatschappij denkt dit door kennis te kunnen bewerkstelligen, maar ik geloof juist dat kennis ons mijlenver uit elkaar drijft. Wijsheid is nodig. Een open mind ontwikkelen. Onderlinge acceptatie en begrip. Liefdevolle aandacht. Stilte. Aandacht voor de natuur. Nabijheid. Naar elkaar reiken in plaats van elkaar afwijzen. De controle over de ander loslaten. Leren handelen vanuit liefde in plaats vanuit tekort. Daarmee is het lijden niet verdwenen, maar je wordt in je handelen niet meer gedreven door dit lijden. Je handelen komt dan voort uit kalmte en overzicht. 

Verwarrende toestand

Reinoud Eleveld heeft recent heel waardevolle artikelen over bewustzijnsontwikkeling geschreven, ook in relatie tot de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Deze artikelen maken duidelijk dat wanneer we onbewust blijven, we altijd in een verwarrende toestand blijven leven, en onderdrukking en machtsmisbruik altijd blijven bestaan. Hij beschrijft in zijn artikel 5 verschillende vormen van bewustzijn, vanuit de gedachte dat iedereen bewustzijn heeft en dat iedere vorm in meer of mindere mate bij ieder mens aanwezig is. Ik raad je aan deze artikelen te lezen. 

Het goede nieuws is dus dat we het heft in eigen hand kunnen nemen en wel degelijk grote invloed uit kunnen oefenen. Als ondernemer kan je hier echt het voortouw in nemen, en beschouw dit als een dringende oproep dat ook echt te doen. 

Snel veel geld

Je bent wellicht – net als ik destijds – ondernemer geworden, omdat je snel veel geld wil verdienen. Ja, doe dat vooral. Met alle plezier geef ik je de strategieën die zorgen dat jij snel en veel geld verdient. Maar gebruik dit geld dan vooral voor je eigen bewustzijnsontwikkeling en -groei en stimuleer het ook bij anderen. Wend dit geld aan om maximale impact te maken op deze maatschappij. Doe veel voor je klanten, zodat zij op hun beurt ook een buitengewoon leven krijgen, waarin je samen kan optrekken. Als ondernemer kan je veel doen voor je klant en daarmee kan je ook een grote bijdrage leveren aan een vredige en harmonieuze samenleving. Het is in ieder geval wel de reden van mijn ondernemerschap en mijn boodschap aan jou. 

Mens Zijn

Want gaan we met nog meer geld en nog meer klanten de wereld redden? Zijn algoritmes en de technische vooruitgang het antwoord op alle toestand in de wereld? Hebben we nog meer kennis nodig? Ik denk het niet. Ik denk dat het maar om één ding gaat: leven vanuit je werkelijke essentie. Mens Zijn, in verbinding met de ander. Elkaar nabij zijn. Wijsheid ontwikkelen in plaats van met de vinger naar elkaar wijzen. 

Want ook dat is wat mijn goeroes gemeen hebben en wat ik van harte onderschrijf. Het gaat niet om de prestaties. Het gaat niet om de hoeveelheid klanten en het geld. Het gaat ook niet om alle kennis die je hebt. Het gaat om de plek die je inneemt in deze maatschappij en de wezenlijke bijdrage die je daaraan levert.

Liefdevolle aandacht

De boodschap van Thich Nhat Hanh is: “Doe dingen met liefdevolle aandacht.” 

Hou het eenvoudig, begin bijvoorbeeld met je ademhaling. Haal enkele keren per dag met aandacht drie keer adem. Of doe met aandacht je boodschappen. Zet met aandacht je voeten op de pedalen van je fiets en neem de bomen langs de weg waar. Maak een wandeling met aandacht. Luister met liefdevolle aandacht naar je klant. Luister zonder oordeel en geef niet meteen advies. Dat is voldoende en daarmee doe je al heel veel voor je klant. 

Met liefdevolle aandacht dingen doen is een mooie stap in bewustzijnsontwikkeling. 

Dat kan je niet alleen

Ik heb in de afgelopen 10 jaar ervaren dat het onmogelijk is om dit pad van bewustzijnsontwikkeling alleen te bewandelen. Je hebt andere mensen om je heen nodig die je wijzen op dat waar jij je onbewust van bent. Je blinde vlekken zorgen voor verwarring en onvrede, en voor stagnatie in je business. Als je deze blinde vlekken helder maakt, hebben ze geen vat meer op je en krijg je meer kalmte en overzicht. Je bent erbij gebaat te weten wat jou zo stagneert, al is het alleen maar om echt dat grote geld eens te verdienen en daarmee een grotere bijdrage te leveren.

Dus hierbij mijn oproep je aan te melden voor Het Gesprek van je Leven. De afgelopen 10 jaar hebben me geleerd dat ik uitstekend in staat ben ondernemers te helpen hun leven en hun business wél op de rit te krijgen. 

Meld je daarom direct aan: Het Gesprek van je Leven.

1 Reactie

  1. Mirjam

    Wat een prachtig én aansprekend blog Marielle, ik ondersteun wat je hier schrijft woord voor woord. Ik had het per wijze van spreken zélf kunnen schrijven!
    Ik herken alles wat je zegt en volg zo’n beetje dezelfde Inspiratoren op het Bewustzijnspad….

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *