De Deugden van het Enneagram

0 Reacties

Ik heb heel goed nieuws voor je. Je kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen en conflicten die er op dit moment zijn. Dit is namelijk de allerbeste tijd om je volledige potentieel te ontwikkelen en dat door te geven aan je dierbaren en je klanten.

Het moet zo zijn

Je kan jezelf voeden met helende krachten. Je kan je eigen onuitputtelijke bron van energie zijn. Het benutten van je volledige potentieel betekent een ware transformatie. Voor jezelf, maar ook voor je klant. De resultaten waar je naar verlangt volgen vanzelf en die zijn veel groter dan je zelf voor mogelijk houdt. Ik denk dat de uitdagende tijd waarin we nu leven precies is wat het moet zijn. Die nodigt je uit je spirituele pad te onderzoeken en te leven.

Handvatten

Het mooie is dat het Enneagram heel duidelijke handvatten geeft voor het ontwikkelen van jouw ware potentieel. Dit zijn de Hogere Deugden van het Enneagram. Die Deugden zijn groeipaden. De Deugd is een staat van Zijn, een belangrijk oriëntatiepunt waar je steeds weer naar terug kan gaan in je ontwikkeling.

De 9 Deugden van het Enneagram

Het Enneagram beschrijft 9 Deugden. Van al die deugden kan je veel leren. Neem ze door en voel zelf welke het meest met jou resoneert.

De Deugden kan je niet doen, het is een staat van Zijn die je kan ervaren. Als een gouden draad die je passeert.

  1. Sereniteit – Volledige acceptatie van jezelf en van wat er is. Er is rust in jezelf en in je lichaam. Er is balans in de stroom van gebeurtenissen.
  2. Nederigheid – Je bent in staat om vrij en zonder verwachting te geven en te ontvangen.
  3. Eerlijkheid – Je kijkt eerlijk naar jezelf en ziet alles, ook je lijden. Je bent eerlijk en oprecht over wie je bent en wat je doet.
  4. Gelijkmoedigheid – Je leeft in balans met dat wat er nu is. Je ervaart dat niets van belang ontbreekt.
  5. Onthechtheid – De dingen bestaan zoals ze bestaan. Je laat los waar je je aan vastklampte.
  6. Moed – Je neemt de verantwoordelijkheid voor jezelf en je hebt vertrouwen. Vanuit deze vertrouwende plek handel je.
  7. Soberheid – Eenvoud. Je bent gegrond in het hier en nu. Je accepteert alle ervaringen, zowel pijn als vreugde.
  8. Onschuld – Terug naar de plek waar je vandaan komt. Je bent fris en onbevangen, zonder oordeel en zonder controle.
  9. Juiste actie – Je neemt actie vanuit jezelf, vanuit de impuls die nu in je opkomt. Daar handel je naar, zonder mee te stromen met de ander.

Van buiten…

Je hebt wellicht al gemerkt dat opwinding over alles wat er gebeurt enorm veel energie kost. Allerlei destructieve krachten laten bakken met energie uit jou lekken. Je bent boos, verdrietig en bezorgd. Waar gaat het allemaal naar toe, vraag je je af. Het heeft effect op jou en op je business.

Je hebt geen invloed op het feit dat er zich allerlei problemen afspelen op het wereldtoneel. Deze problemen zijn namelijk een gevolg van iets, ze hebben zich reeds gemanifesteerd.

En je kan nu eenmaal niet veranderen wat zich al heeft gemanifesteerd. Je kan wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe systemen en wat zich in de toekomst nog gaat manifesteren.

Wayne Dyer zei: You are not attracting what you want in your life. You are attracting what you are. En dat is precies wat het is. Je manifesteert wat je bent.

… naar binnen

Wat Ben je eigenlijk? Wie Ben je? Dat beschrijven de Hogere Deugden.

Je ervaart onmiddellijk oordeelloosheid als je je aandacht verplaatst van de buitenwereld en terug gaat naar je binnenwereld, je Deugd, je volledige potentieel. Vanuit die staat van Zijn ervaar je kalmte, wijsheid, weldenkendheid, veiligheid en emotionele stabiliteit. Dan word je niet zo makkelijk meer meegesleept door alle gebeurtenissen.

Werken met het Enneagram is innerlijk werk. Om je business goed op de rit te krijgen zijn ondernemersvaardigheden alleen niet voldoende. Het is ook nodig je persoonlijk te ontwikkelen. Het Enneagram is het instrument dat daarvoor bedoeld is. Het innerlijk werk dat je verricht is de transformatie van leven vanuit het ego naar leven vanuit je essentie.

De Deugden zoals die in het Enneagram worden beschreven zijn een belangrijk onderdeel van je essentie. Je essentie, je potentie, het Ware Zelf, het Hogere Zelf, de Bron. Het zijn allemaal namen voor hetzelfde. De Deugden zijn ‘medicijnen’ die je ondersteunen in het leven van je ware potentieel.

Leven vanuit angst of vanuit liefde

Ben je angstig? Scheidend? Reactief? Naar buiten gericht? Druk? Oordelend? Hard?
Of
Ben je liefde? Verbindend? Ontvankelijk? Naar binnen gericht? Kalm? Neutraal? Zacht?

Je hebt altijd de keus: leef je vanuit angst of leef je vanuit liefde? Dat staat los van de omstandigheden. Ik kies ervoor om vanuit liefde te leven.

Liefde is een staat van Zijn. Deze staat van Zijn zorgt automatisch voor verbinding, ontvankelijkheid, bewustzijn en kalmte. Het maakt dat je blijdschap en je geluk onafhankelijk zijn van alles wat er om je heen gebeurt.

Bestaat er geen angst in de liefde?

Dat betekent niet dat ik geen angst ken of dat ik angst uit de weg ga. Het betekent dat liefde mijn koers bepaalt. Ik onderzoek de angst die ik ervaar bij mezelf en ik zie het als een signaal van iets waarin ik verder kan ontwikkelen.

Je Deugd is het ankerpunt in jouzelf van waaruit jij je koers bepaalt. Liefde doet angst verdwijnen. De Deugd doet de ondeugd verdwijnen. Wanneer je handelt vanuit liefde, laat je je handelen niet meer bepalen door de gebeurtenissen, dan handel je vanuit JeZelf. Wanneer je steeds terug gaat naar je Deugd, hebben alle problemen en conflicten veel minder vat op je en lever je een waardevolle bijdrage. Dan manifesteer je je Deugd.

Energie

De Deugd is bovendien een bron van energie. Dus met je Deugd kan je je eigen batterijen opladen. Daarvoor heb je anderen niet meer nodig. Het is zelfs een helende energie voor jezelf en anderen. Daarom kan je een waardevolle bijdrage leveren aan deze samenleving. De energie van jouw Deugd is helend en verspreidt zich.

Hoe werken de Deugden voor mij?

De Deugd die voor mij het meest relevant bleek, was nummer 9: Juiste Actie. De Juiste Actie heet ook wel Daadkracht.

Nu ben ik altijd al een daadkrachtig type geweest, of misschien kan ik het beter gedisciplineerd noemen. Ik was streng voor mezelf: ik moest en ik zou. Dus mijn actie was meer ingegeven door angst en minder door liefde. Dat was dus niet de Juiste Actie

Ik ontdekte dat ik anderen veel belangrijker vond dan mijzelf. Ik wilde graag gezien worden door de ander. Mijn actie was gericht op het verkrijgen van liefde van de ander en het vermijden van mogelijk conflict. Dus ik deed alles voor de ander en ik was mijn eigen wensen en behoeften kwijt geraakt. Vanzelfsprekend kostte dat veel energie. Toen ik bewust werd van mijn eigen patronen hierin, voelde ik pas mijn vermoeidheid en durfde ik daar ook aan toe te geven.

Bewustzijnsontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling betekent dat je je bewust bent van de patronen die je beperken, door ze waar te nemen bij jezelf en te transformeren. Ik leerde mijn eigen patronen waar te nemen en zo kon ik de Juiste Actie ontwikkelen.

De Juiste Actie is doen wat voor jou en jouw ontwikkeling essentieel is. En dat je helder hebt voor jezelf wat dit precies is. De Juiste Actie stroomt door je heen en je handelt er direct naar. Op deze manier doe je alles wat gedaan moet worden.

Het betekent ook dat je actie niet bepaald wordt door wat anderen ervan vinden. Het maakt dus niet uit wat anderen ervan vinden.

Ik wilde graag gezien worden en ik leerde dat ik mijzelf moest gaan zien. Dat ik voor mezelf moet zorgen in plaats van voor anderen; daardoor kan ik er meer voor anderen zijn. Dat ik mijn wensen en behoeften uitspreek. Ik was bang dat dit pijn veroorzaakte bij anderen, maar ik ontdekte juist dat anderen mijn duidelijkheid heel prettig vinden.

De Juiste Actie levert energie. Het is een uiting van onvoorwaardelijke liefde.

Werken met de Deugden betekent transformeren. Het betekent dat je bewust wordt van wat jou beperkt en dat je bewust Bent van wie je bent. Dat zorgt voor persoonlijke, spirituele en zakelijke groei.

Welke van deze Deugden resoneert het meest met jou? Laat het weten hieronder in het reactieveld.

Meld je hier ook direct aan voor de online training Ontdek de Wijsheid van het Enneagram. Een prachtige training voor ondernemers die willen transformeren en met hun high performance kwaliteiten een succesvolle business willen ontwikkelen.

Uiteraard behandel ik jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.
Ik verwijs je hiervoor naar de Privacy Verklaring.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *